23rd May 5:02pm (GMT-5)

Ushuru - St. Josephs Youth 17.05.2019

Kenya Championship. Super League 1 x 2
Ushuru - St. Josephs Youth
1.475
3.92
6.25